lørdag 10. juli 2010

Spanske banker satser på strutsmetoden


Spanske banker tilbyr boliglån uten egenandel med latterlig lave renter og inntil 3-års utsettelse av både renter og avdrag.  Det er www.property-abroad.com som kommenterer dette.
 
Når den økonomiske krisen rammet det spanske eiendomsmarkedet, unngikk bankene massive nedskrivninger ved å konvertere lån på eiendommer til illikvide kapital -- dvs selve eiendommer. Dette syntes å være en god idé da, men nå med 59,7 milliarder euro av eiendommer i hendene til spanske bankene, har byrdet blitt større enn problemlånene de byttet fra.

Bankene nå som før, sier websiden, utsetter det uunngåelig ved å tilby ingen-penger-ned lån til lave renter. Dette fordi lån gitt på slike betingelser vil uten tvil ha høy misligholdelse. — Bankene er klare over dette, men også at problemet ikke vil måtte behandles før om noen år.

Dette har blitt utløst av den spanske sentralbanken som tvinger bankene til å øke sine tapsavsetninger mot deres eiendom aktiva i løpet av få måneder. Sentralbanken frykter at spanske banker ikke har reserver nok mot risikoen for deres enorme eiendomsmasse.
Gitt at økende tapsavsetninger ville tvinge spanske banker til å anerkjenne tap i sitt resultatregnskap, er mange banker nå ivrig etter å selge boligene sine, sies det på property-abroad.com.

Når dette er sagt, åpner en slik lånepolise gode muligheter for potensielle kjøpere, når en sammenligner oppgangen, eller mangelen på det, i det britiske eiendomsmarkedet, kommenteres det på websiden. Der er markedet hemmet av 10%-egenandelregelen. Dette er ikke et problem i Spania og bankenes satsning kan muligens også rette på problemet med overtatte eiendommer. Dette fordi gunstige boliglån gis på boliger med tilnærmet rimelig markedspriser, ikke eiendommer taksert til bunnpris.

Oversatt fra www.property-abroad.com

onsdag 7. juli 2010

Internasjonal interesse for spanske boligpriser


Det synes å være fornyet internasjonal interesse for utvikling i det spanske eiendomsmarkedet. 

Forrige uke snakket Dell fra www.kyero.com med en norsk finansjournalist som prøvde å forstå den offisielle data for boligpriser, stemningen i markedet tatt i betraktning.

Svaret journalisten fikk var at de eneste pålitelige tall fra departementet for boliger i Spania var antall faktiske eiendomstransaksjoner, som er produsert kvartalsvis.

Tallene viser at det var 96 155 transaksjoner i første kvartal 2010 (Q1) mot 93 095 i Q1 2009, 145 669 i 2008, 211 799 i 2007, 222 720 i 2006 og 186 667.

I henhold til volum, var markedet på sitt høyeste i 2006 og har vært fallende siden, bunning ut i 2009 (forutsatt at veksten i Q1 i år fortsetter).  Spania omsetter for tiden mindre enn halvparten av antall eiendommer omsatt i 2006.

Ifølge Dell, burde andre tallene produsert av departementet ignoreres. For å forstå om markedet har egentlig bunnet ut, foreslår Dell TINSA sine tall.

TINSA er et selskap som takserer eiendommer for utlånssektoren, og ifølge Dell kan mistenkes for å løpe deres sak. Til deres fordel, har TINSAs prisindekskurver nøyaktig beskrevet fenomenen som alle har vært vitne til i Spania. De beskriver en stadig økende kurv for boligpriser fram til årsskifte 2007/8 og en svak fallende kurv siden. Ifølge TINSA er prisene fortsatt fallende og er for tiden cirka 20% lavere enn de var på topp.

For å forstå det faktiske prisnivået, må markedsanalytiker ser på prisantydninger for eiendommer som skal selges. Dette fordi spanske salgspriser er registrert, men ikke offentliggjort. Det finnes ingen nasjonalregister for boligsalg som også viser salgspriser.

Men selv en rask titt på boligprisindeksen ville vise at prisantydninger i Spania er ikke i nærheten av transaksjonspriser. I løpet av de siste 18 månedene har gjennomsnittspris ikke beveget seg i det hele tatt — neppe representativ for den faktiske fallende trend, sier Dell.

Han mener at eiendommer med god kvalitet og beliggenhet vil oppnå en pris 15-20% lavere enn de ville fått på topp. De mindre attraktive eiendommer, for eksempel de med dårlig beliggenhet og på steder med mange eiendommer til salgs, vil bli sterkt rabattert  –  kanskje opptil 50%.

Selv om arbeidsledighetstall falt nylig, vil den nylig ansatt eller de som har beholdt jobbene sine bli langt fra optimistiske med sine korttidsprospekter. Folk i slike situasjonene tradisjonelt kjøper ikke sitt første hjem eller oppgraderer til større eiendommer,  ifølge Dell. Dette alene vil undertrykke boligpriser i Spania siden spanske kjøpere står for 90% av alle eiendomstransaksjoner og med den sårbarheten som er til stede i den spanske økonomien, virker det usannsynlig at boligmarkedet vil kunne gjenopprettes av spanjoler.

Inntil nasjonal tilliten er tilbake, er kjøpere fra andre land godt rustet til å kjøpe eiendom til "knock-down" priser mens eiendomsmarkedet er på eller nær bunnen.

Ifølge Dell er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania, og følgende fremgangsmåte foreslås:

• Ignorer prisantydningen
• Forhandle hardt og vær forberedt på å kutte ut
• Kjøp en eiendom som en spanjol ville kjøpe
• Kjøp i et område uten mange usolgte eiendommer
• Innhent uavhengig juridiske råd

Tiden for eiendomsspekulasjon i Spania er for lengst borte for alle untatt de mest hardbarkede profesjonelle. For de fleste, er en investering i spansk eiendom det det alltid har vært — et livsstil valg, avslutter Dell

Oversatt fra www.kyero.com

mandag 5. juli 2010

Antall arbeidsledige i Spania faller til færre enn fire millioner


Den spanske statsråd for sosial departementet, Octavio Granado, erklært iforrige uke at dataene relatert til antall registrerte arbeidsledige i juni, nå under fire millioner for første gang siden starten av året, bekrefter at jobbmarkedet har passert det verste av krisen og viser nå gode mulighter for en gjenoppretting av sysselsetting i de kommende månedene. 

Denne uttalelsen ble støttet av arbeidsdepartementets statsråd, Maravillas Rojo, som beskrev atferden til arbeidsledigheten som mer lik de vanlige mønstrene opplevd før krisen. Nedgangen i ledigheten for tredje måned på rad var gode nyheter og juni,  som viste  den største månedlige nedgangen i de siste fem årene var «den beste juni siden 1997» sa Rojo. 

Spredningen av forandringer i arbeidsledighet mellom store industrisektorer viste at servicesektoren bidro med størst antall nye arbeidsplasser, som er å forvente på denne tiden av året, med 48 268 nye arbeidsplasser. Positivt for det spanske eiendomsmarkedet, kom konstruksjon på andre plass med 21 253 nye stillinger, mens industri bidro med 15 402. 

Regionalt, leder Catalunya med 20 475 færre arbeidsledige, fulgt av Valencia  med 13 206 og Castilla y Leon med 9028 nye arbeidsplasser. Totalt i juni var 83 834 mennesker i Spania ikke lenger registrert som arbeidsledige, og det total antall arbeidsledige falt til 3 982 368. 

Oversatt fra www.kyero.com